కథల సముద్రం-2

ఈ అపురూపమైన సాహిత్యభాండాగారాన్ని తెలుగులోకి తీసుకురావడానికి పూనుకున్న కుమార్‌ కూనపరాజుగారికి తెలుగు సాహిత్యలోకం సదా ఋణపడి  ఉంటుంది. ఇప్పటికే డాస్టొవిస్కీ రాసిన కరమజోవ్‌ సోదరులు నవలను ప్రశంసనీయంగా అనువాదం చేసిన అరుణా ప్రసాద్‌ ఈ కథల్ని అనువదించడం తెలుగు కథకులకు ఊహించని వరం.