యుద్ధమా? ఇక ఏమి లోకము

విక్టర్ ఫ్రాంక్ రాసిన Man's search for Meaning (1946) ని అల్లు భాస్కరరెడ్డిగారు 'అర్థం కోసం అన్వేషణ' పేరిట తెలుగులోకి అనువాదం చేసారు. ప్రొ.అడ్లూరి రఘురామరాజుగారు గారి సంపాదకత్వంలో ఎమెస్కో సంస్థ 'పొరుగునుంచి తెలుగులోకి 'పేరిట వెలువరిస్తున్న పుస్తకమాలికలో 30 వ ప్రచురణగా ఇటీవలనే వెలువడింది.