కళింగాన్వేషణ

డా. విజయభాస్కర్‌ కవి, నాటకకర్త కూడా. ఇతిహాసపు చీకటికోణం అట్టడుగున పడి కనిపించని ఎన్నో కథల్ని ఆయన మనముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటిదాకా అప్రధానీకరణకు గురయిన సమూహాలకు సాహిత్యంలో సముచిత స్థానాన్ని సంపాదించే క్రమంలో ‘రాజిగాడు రాజయ్యాడంట’ పేరిట ఆయన రాసిన నాటకం గొప్ప ప్రయోగం. ఇప్పుడు ఆయన నవలారచయితగా కూడా ఈ నవలతో మనముందుకు వస్తున్నారు.