మోహనరాగం: శివతత్త్వం

ఆయన్ను అందరికన్నా ముందు పల్లెపడుచులూ, గోపాలకులూ చూసారంటుంది యజుర్వేదం రుద్రాధ్యాయం మొదలుపెడుతూ. బ్రహ్మకీ, విష్ణువుకీ కూడా అంతుపట్టని ఆ శివతత్త్వమేమిటో వివరిస్తున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం'మోహనరాగం' పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

శివసంకల్ప సూక్తం

సంకల్పం పరిశుద్ధమైతే, జీవితం పరిశుద్ధమవుతుందని అందరికన్నా ముందు గ్రహించినవాడు వైదిక ఋషి. ఆయన తన తలపులు శివమయం కావాలని కోరుకున్న ఒక సూక్తం 'శివసంకల్ప సూక్తం'