ఉపనిషత్తులు

Reading Time: < 1 minute

105

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంవారు ఏర్పాటు చేసిన సదస్సులో ఉపనిషత్తుల్లో విద్యల గురించి వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: