మోహనరాగం: ఉపనిషత్తులు

ఈ జీవితంలో మనిషి కోరుకోవలసినవి అభయం, ఆనందం, అమృతం అంటున్నాయి ఉపనిషత్తులు అని అంటున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం'మోహనరాగం' పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.