ఒక బానిస ఆత్మకథ

ఆఫ్రికన్-అమెరికన్ సాహిత్యంతో పరిచయం కావాలనుకున్నవాళ్ళు తెరవవలసిన మొదటి పుస్తకం ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ (1817?-1895) రాసిన Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American slave (1845) అని అనడంలో సందేహం లేదు. ఆ పుస్తకం చదివినవాళ్ళకి అతడి పుట్టినరోజు నేడు నల్లజాతి చరిత్ర మాసోత్సవానికి ప్రాతిపదికగా ఎందుకు మారిందో అర్థమవుతుంది.

నీగ్రో అమెరికా మెటఫర్

ఫిబ్రవరి. ఈ నెలంతా అమెరికాలో, కెనడాలో 'నల్లజాతి చరిత్ర మాసోత్సవం' జరుపుతారు. ఫిబ్రవరి 12 న అబ్రహాం లింకన్ జయంతిని, 14 న నల్లజాతి స్వాతంత్ర్యనేత ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ జయంతిని, పురస్కరించుకుని 1926 లో నీగ్రో చరిత్ర వారోత్సవంగా మొదలైన ఈ వేడుక 1976 నుంచీ Black History Month గా జరుపుతున్నారు.

జాన్ ఏష్ బెరీ

పది రోజులకిందట జాన్ ఏష్ బెరీ (1927-2017) మరణించినప్పుడు, అమెరికాలో చిట్టచివరి ప్రభావశీలమైన కవి నిష్క్రమించాడని పత్రికలన్నీ నివాళి అర్పించాయి. తొంభై ఏళ్ళ పాటు జీవించిన ఒక కవి లోకాన్ని వదిలివెళ్ళడంలో మనం తట్టుకోలేనిదేమీ ఉండకపోయినప్పటికీ, అతణ్ణి కోల్పోవడం మనల్ని బాధించకుండా ఉండదనీ, సుదీర్ఘకాలం పాటు అతడు మన భావనాప్రపంచంలో నిజంగా తనకంటూ ఒక ఉనికి ఏర్పరచుకున్నాడనీ ఒక పత్రిక రాసింది.