ఒక విజేత ఆత్మకథ

భారతరాష్ట్రపతిగా పనిచేసిన ప్రముఖ అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త, రక్షణవ్యవహారాల నిపుణుడు, దార్శనికుడు డా.ఎ.పి.జె.అబ్దుల్ కలాం తన జీవితయానాన్ని వివరిస్తూ రాసుకున్న ఆత్మకథ Wings of Fore కు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన తెలుగు అనువాదం