దివ్యప్రేమ గీతం-5

ఇక ఈ గీతంలోని అత్యంత మహిమోపేతమైన విషయం, ఆ ప్రేమికుడు తన నవవధువుని 'నా వధూ' అని పిలవడంతో పాటు 'నా సోదరీ' అని సంబోధించడం కూడా. ఒకసారి కాదు, రెండు సార్లు కాదు, మూడు సార్లు సోదరీ అని పిలిచాడు ఆమెని.

Exit mobile version
%%footer%%