కవిమూలాల అన్వేషణ

ఏడెనిమిదేళ్ళ కిందట చైనాలో సిచువాన్ రాష్ట్రానికి చెందిన జియాంగ్-యూ నగరం హుబే రాష్ట్రానికి చెందిన అన్లూ నగరపాలకసంస్థకి ఒక లాయర్ నోటీస్ పంపించింది. ఎనిమిదో శతాబ్దానికి చెందిన చీనా మహాకవి లి-బాయి తమ నగరానికి చెందినవాడని అన్లూ పదే పదే టివీల్లో ప్రచారం చెయ్యడం మానుకోవాలనీ, అతడు తమ నగరానికి చెందిన కవి అనీ జియాంగ్యూ వాదన. ఆ నోటీస్ ని అన్లూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ ముందుపెట్టింది. వాళ్ళు న్యాయనిపుణులతో సంప్రదించి, అన్లూ ప్రభుత్వం చేస్తున్న టివి షోలు కాపీ రైటు ఉల్లంఘనకిందకు రావని తేల్చారు.