అరణ్యం

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు రాసిన అరణ్యం నవలని నండూరి రామ్మోహనరావుగారు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలొ డెయిలీ సీరియల్ గా ప్రచురించారు.