గాంధీ వెళ్ళిపోయాడు, మనకు దిక్కెవరు

మహాత్మాగాంధీ 1948 ఫిబ్రవరిలో దేశ భవితవ్యం గురించి చర్చించడానికి వార్ధాలో ఒక సమావేశాన్ని సంకల్పించారు. కాని, జనవరిలో ఆయన హత్యకు గురవడంతో, ఆ సమావేశం డా.రాజేంద్రప్రసాద్ అధ్యక్షతన ఏప్రిల్ లో జరిగింది. ఆ సమావేశంలో దేశం అప్పుడు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యల మీదనే కాక, దేశ భవిష్యత్తు తీరుతెన్నుల గురించి కూడా విస్తృతంగా చర్చ జరిగింది. నెహ్రూ, వినోబా తదితరులు పాల్గొన్న ఆ సమావేశాల సారాంశాన్ని గోపాల కృష్ణ గాంధి Gandhi is Gone: Who will Guide Us పేరిట వెలువరించారు.

వేదార్థ మీమాంస

సమకాలీన భారతీయ దార్శనికుల్లో అగ్రేసరుడైన డా.కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి వేదాలను అర్థం చేసుకోవడానికీ, వ్యాఖ్యానించడానికీ చేసిన ప్రయత్నం ఈ పుస్తకం. వేదాలపై ఇంతదాకా వచ్చిన ఆధునిక భారతీయ, పాశ్చాత్య వ్యాఖ్యానాల గురించి ఆయనకు క్షుణ్ణంగా తెలుసు, అయినప్పటికీ, ఆయన వేదాలను అర్థం చేసుకోవడం కోసం ప్రధానంగా నిరుక్తం వైపూ, పూర్వ ఉత్తర మీమాంసల వైపూ, స్మృతి, ఇతిహాస, పురాణాల వైపూ, సాయణుల వైపూ, ఇతర భాష్యకారుల వైపూ మొగ్గు చూపడం ఈ రచనలో విశేషం.