సున్నితమైన సంఘర్షణ

సినిమా చూసినప్పణ్ణుంచీ మళ్ళా హృదయంలో ఒక జోరీగ చప్పుడు మొదలయ్యింది. 'చినవీరభద్రుడూ, చూడు, అట్లాంటి ఒక కథ రాయాలి నువ్వు, మామూలు మనుషులు, మామూలు రోజువారీ జీవితం, మామూలు రొటీన్. కానీ నువ్వు కథ చెప్పడం పూర్తయ్యేటప్పటికి చదివినవాళ్ళ కళ్ళు సజలాలు కావాలి, రాయగలవా? 'అంటో.

వారణాసి రామ్మూర్తి గారి స్మృతికి

కానీ వారందరిలోనూ కూడా నేను ముందు తలవవలసింది మా చిన్నప్పటి ఆర్ట్ మాస్టారు. నన్ను కన్న బిడ్డ కన్నా అధికంగా ప్రేమించిన మా చిన్నప్పటి ఆర్ట్ మాస్టారు శ్రీ వారణాసి రామ్మూర్తి గారి స్మృతికి ఈ చిత్రలేఖనం కానుక చేస్తున్నాను