నీటిరంగుల చిత్రం

2009 నుంచి 2014 మధ్యకాలంలో రాసిన 182 కవితల సంపుటి. కవిత్వం మాటల్నే ఆశ్రయించుకుని ఉన్నప్పటికీ అది మాటల్లో మాత్రమే లేదనీ, విద్యుచ్ఛక్తి రాగితీగలోపలనుంచి కాకుండ రాగితీగ వెంబడి ప్రసరించినట్టే కవిత్వం కూడా మాటల్లోంచి కాకుండా మాటల చుట్టూ ప్రసరిస్తుందనే గ్రహింపు ఈ కవిత్వం పొడుగునా కనిపిస్తుంది. 

కోకిల ప్రవేశించే కాలం

ఇంతదాకా వెలువరించిన కవితాసంపుటాల్లో నాలుగవది. 2000-2009 మధ్యకాలంలో రాసిన 103 కవితల సంపుటి. ఈ సంపుటానికి 2010 సంవత్సరానికిగాను ఇస్మాయిల్ పురస్కారం లభించింది.

ఒంటరి చేలమధ్య ఒక్కత్తే మన అమ్మ

చాలాకాలంగా మిత్రుడు వాసు నా రెండవ కవితా సంపుటి ‘ఒంటరి చేల మధ్య ఒక్కత్తే మన అమ్మ’ (1995) మళ్ళీ ప్రచురించమని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఆయన అప్పుడప్పుడూ ఆ పుస్తకం గురించి రాస్తూ వచ్చిన ప్రస్తావనలు చదివి మరికొంత మంది మిత్రులు కూడా ఆ పుస్తకం కోసం అడుగుతూ ఉన్నారు.