శ్రీ అరవింద సరిత్సాగరం

శ్రీ అరవిందుల శతాబ్ది సందర్భంగా వెలువరించిన సమగ్రసాహిత్యంలో మొదటి 15 సంపుటాలపైనా శ్రీమతి ప్రేమా నందకుమార్ గారు రాసిన పరిచయవ్యాసలను శ్రీ చింతగుంట సుబ్బారావుగారు అనువదించారు.

బుచ్చిబాబు

ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో అగ్రగణ్యులైన రచయితల్లో ఒకరైన బుచ్చిబాబు అంతరంగ కథనం నుంచి కొన్ని ఆలోచనలను పంచుకుంటూ ఆయన సాహిత్యదృక్పథాన్ని వివరిస్తూ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ఆకాశవాణి, హైదరాబాదు వారికోసం చేసిన ప్రసంగం.

మోహనరాగం:స్వాగతం

వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో శ్రోతల్ని తాను మోహనరాగం పేరిట నడపబోతున్న ప్రసంగపరంపరకు స్వాగతిస్తూ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.