జాన్ ఏష్ బెరీ

పది రోజులకిందట జాన్ ఏష్ బెరీ (1927-2017) మరణించినప్పుడు, అమెరికాలో చిట్టచివరి ప్రభావశీలమైన కవి నిష్క్రమించాడని పత్రికలన్నీ నివాళి అర్పించాయి. తొంభై ఏళ్ళ పాటు జీవించిన ఒక కవి లోకాన్ని వదిలివెళ్ళడంలో మనం తట్టుకోలేనిదేమీ ఉండకపోయినప్పటికీ, అతణ్ణి కోల్పోవడం మనల్ని బాధించకుండా ఉండదనీ, సుదీర్ఘకాలం పాటు అతడు మన భావనాప్రపంచంలో నిజంగా తనకంటూ ఒక ఉనికి ఏర్పరచుకున్నాడనీ ఒక పత్రిక రాసింది.

మతాలకి అతీతమైన ఆధ్యాత్మికత

ఎల్.ఎమ్.బ్రౌనింగ్ అమెరికాకి చెందిన రచయిత్రి, కవయిత్రి. తత్త్వశాస్త్రం, ప్రకృతి, మతవిశ్వాసాల విద్యార్థి. ఆమె తన అన్వేషణలో భాగంగా ఇటీవలి కాలంలో డ్రూయిడ్రి, ఆదిమ షామానిజంలలో ఆసక్తి పెంచుకుంది. ఆ ఆసక్తి గాఢమైన ఆవేదనగా మారి, OakWise (2010) పేరిట ఒక దీర్ఘకావ్యంగా వెలువడింది.

బాబ్ డిలాన్

స్వీడిష్ కమిటి మరొకసారి సాహిత్యప్రపంచాన్ని సంభ్రమానికి గురిచేసింది. పోయిన సంవత్సరం స్వెత్లానాకు సాహిత్యపురస్కారం ఇవ్వడం ద్వారా జర్నలిజాన్ని కూడా సాహిత్యప్రక్రియగా గుర్తించినట్టే, ఈ ఏడాది బాబ్ డిలాన్ కు పురస్కారం ప్రకటించడం ద్వారా ఫోక్ రాక్ మూజిక్ ని కూడా అత్యుత్తమ సాహిత్యప్రక్రియగా గుర్తించినట్టయింది.