టాపర్

ఒకరోజు కాంపిటిషన్ సక్సెస్ రివ్యూ పత్రిక ఒకటి యాథాలాపంగా తిరగేస్తుంటే, అందులో టాపర్ ఫొటో. వాడు నిజంగానే సివిల్ సర్వీస్ లో మొదటి రాంకుల్లో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడనీ, అయితే ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఎంచుకున్నాడనీ, అభినందిస్తూ రాసిన వార్త అది.

ఒక మనిషిని కలుసుకున్న వేళ

అజ్ఞానం వల్ల మనుషుల్లో కనిపించే అమాయికత్వం కాదు, లోకాన్ని దాని నిష్టుర పార్శ్వాలన్నింటిలోనూ చూసి, తలపడి, మానసికంగా ఓడించి, క్షమించిన తరువాత, ఆ విజేత కళ్ళల్లో కనిపించే ఇన్నొసెన్స్.

సీతారామశాస్త్రి

సిరివెన్నెల కవిత్వం వినడానికే ఎక్కువ మోహపడ్డాను. అది కూడా, కేవలం ఆయన పాడితే వినడం కాదు. తాను పాడుతున్న పాటల మధ్య,ఎదుటివాళ్ళు వినిపిస్తున్న కవితల మధ్య, మధ్యమధ్యలో కవిత్వం గురించి ఆయన వివశత్వంతో మాట్లాడే మాటలు.