కామరూప-6

మామూలుగా మనం ఒక కవినో, గాయకుణ్ణో, చిత్రకారుణ్ణో చూస్తాం. కొంతమంది కవిత్వం రాస్తారు, పాటలు పాడతారు కూడా. కొంతమంది కవిత్వం రాసి పాటలు పాడి నాట్యం కూడా చేస్తారు. కొంతమంది స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడతారు. కొంతమంది విప్లవం కోసం జైలుకి వెళ్తారు. కాని ఇవన్నీ ఒకే ఒక్క వ్యక్తిలో కనిపిస్తే అతణ్ణే విష్ణు ప్రసాద్ రాభా అంటారు

కామరూప-5

కార్యాలయ సిబ్బంది తపాలు తెచ్చి ఆయన బల్ల మీద పెట్టారు. అర్జెంటుగా సంతకం పెట్టవలసిన కాగితాలు లెటర్ హెడ్ మీద ఫెయిర్ కాపీ చేసి ఆయనముందు పెట్టారు. కాని ఆయన దృష్టి వాటిమీద లేదు. నవకాంత్ బారువా కవితలు ఏవి వినిపిస్తే తాను తన గురువుకి న్యాయం చెయ్యగలనా అన్నదానిమీదనే ఆయన సతమత మవుతున్నాడు. ఎట్టకేలకు బారువాది మరొక కవిత, 'కొలతలు' అనే కవిత, వినిపించాడు.

కామరూప-4

మరుక్షణం లోనే ఆయన ఆ కవితలో లీనమైపోయాడు. బహుశా ఆ సంపుటిని ఆయన తన విద్యార్థిదశనుండీ ఎన్ని వందలసార్లు చదివిఉంటాడో, ఆ గడిచిన జీవితమంతా, ఆ జ్ఞాపకాలన్నిటితోటీ మరోమారు జీవిస్తున్నంత ఆదరంగా, శ్రద్ధగా, ప్రేమగా ఆయన ఆ కవిత పఠించసాగాడు.