మాధ్యమాలు

నా నీటిరంగుల చిత్రలేఖనం మీద పూజ్యులు గణేశ్వరరావుగారు నిన్న రాసిన మాటలు నాకెంతో సంతోషం కలిగించాయి. నా ఇరవయ్యేళ్ళ వయసులో నా కథలు చదివి కాళీపట్నం రామారావుగారు రాసిన ఉత్తరం నాకెంత స్ఫూర్తి కలిగించిందో, ఇప్పుడు ఈ మాటలు నాకంత ప్రోత్సాహాన్నిస్తున్నాయి. నా సాధన కొనసాగించడానికి మళ్ళా కొత్తగా ఒక ప్రోద్బలం దొరికింది.

రెజిన్ మాధ్యమం

మిత్రురాలు స్వర్ణలత తన సోదరి ఒక చిత్రకళా ప్రదర్శన ఏర్పాటుచేస్తోందనీ, ఆ ప్రారంభోత్సవంలో నన్ను కూడా ఉండమనీ అడిగితే వెళ్ళాను. నిన్న మధ్యాహ్నం ఐకాన్ ఆర్ట్ గాలరీలో ఆ ప్రదర్శనని నా మిత్రుడూ, సహాధ్యాయీ, ప్రస్తుతం తెలంగాణా ప్రభుత్వంలో డైరక్టరు జనరల్ ఆఫ్ పోలీసు గా ఉన్న మహేందర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. నా అత్మీయమిత్రుడూ, కవీ, గాయకుడూ సుద్దాల అశోక తేజ, కవి, చరిత్రపరిశోధకుడూ సిరామోజు హరగోపాల్ కూడా ఆ వేడుకలో పాలు పంచుకున్నారు.

అగస్టె రోడె

రోడే తన జీవితకాలం పొడుగునా స్త్రీదేహమనే ఒక రహస్యాన్ని, ఒక అద్భుతాన్ని, ఒక విభ్రాంతిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు. చివరికి ఫ్రెంచి కెతడ్రల్ కూడా అతడికి మోకరిల్లి ప్రార్థన చేస్తున్న స్త్రీలానే కనిపించింది. ఆ వెతుకులాటలో, ఆ నలుగులాటలో, తన జీవితపు చివరిసంవత్సరాల్లో అతడికి శివుడు కనిపించాడు.