రుద్రమ దేవి

తెలుగువాళ్ళ చరిత్రలో స్వర్ణయుగంగా చెప్పదగ్గ ఒక చారిత్రిక కాలాన్ని చూసిన అనుభూతిగానీ, ప్రపంచస్థాయి రాజనీతిజ్ఞురాలిగా, యుద్ధవిశారదురాలిగా మనం గర్వించదగ్గ ఒక మహనీయురాలి గురించి మనసారా తలుచుకున్నామన్న సంతోషంగానీ ఏమీ లేవు.

మోసగించడం కష్టం

ఈ నాలుగు మాటలూ ఎందుకు రాసానంటే, తెలుగులో సినిమా ఉత్సాహం ఉన్న రచయితలు చాలామందే ఉన్నారు. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఒక periodic movie తియ్యదలుచుకుంటే అది అటెన్ బరో 'గాంధి' లాగా, సత్యజిత్ రాయ్ ' షత్రంజ్ కే ఖిలాడి' లా గా నమ్మదగ్గదిగా, చూడదగ్గదిగా ఉండాలి.

అపరాజితుడు

సినిమా చూస్తున్నంతసేపూ మనకి గాంధీ, అబ్రహాం లింకన్ వంటి నాయకులు గుర్తొస్తూ ఉంటారు.కాని మరో విషయం కూడా స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది. లింకన్ అంతర్యుద్ధాన్ని ఆపలేకపోయాడు. గాంధీజీ దేశవిభజనని నివారించలేకపోయాడు. కాని మండేలా అవిభక్త దక్షిణాఫ్రికాని సాధించగలిగాడు, నిలబెట్టగలిగాడు.