కూడె

ఈ సినిమా చూస్తున్నంతసేపూ, గోదావరిజిల్లాల్లోని జిల్లాపరిషత్ స్కూళ్ళూ, అక్కడ చదువుకుంటూ, ఏ కుటుంబకారణాలకో చదువు మధ్యలో ఆపేసినవాళ్ళూ, వాళ్ళ ఒక్కప్పటి క్లాస్ మేట్లూ, డ్రిల్లుమాష్టర్లూ, గ్రూపు ఫొటోలూ గుర్తొస్తూనే ఉన్నాయి.

సమ్మోహనం

ఏ పసితనంలోనో నా మనసుమీద గాఢంగా ముద్రవేసుకున్న రంగుల కలల్లో హాన్స్ క్రిస్టియన్ ఏండర్సన్ కథలు కూడా ఉన్నాయి. అవి ఏండర్సన్ రాసిన కథలు అని తెలియకముందే ఆ కథలు నా హృదయంలో సీతాకోక చిలుకల్లాగా వాలి గూడుకట్టుకున్నాయి

రుద్రమ దేవి

తెలుగువాళ్ళ చరిత్రలో స్వర్ణయుగంగా చెప్పదగ్గ ఒక చారిత్రిక కాలాన్ని చూసిన అనుభూతిగానీ, ప్రపంచస్థాయి రాజనీతిజ్ఞురాలిగా, యుద్ధవిశారదురాలిగా మనం గర్వించదగ్గ ఒక మహనీయురాలి గురించి మనసారా తలుచుకున్నామన్న సంతోషంగానీ ఏమీ లేవు.