కవిమూలాల అన్వేషణ

ఏడెనిమిదేళ్ళ కిందట చైనాలో సిచువాన్ రాష్ట్రానికి చెందిన జియాంగ్-యూ నగరం హుబే రాష్ట్రానికి చెందిన అన్లూ నగరపాలకసంస్థకి ఒక లాయర్ నోటీస్ పంపించింది. ఎనిమిదో శతాబ్దానికి చెందిన చీనా మహాకవి లి-బాయి తమ నగరానికి చెందినవాడని అన్లూ పదే పదే టివీల్లో ప్రచారం చెయ్యడం మానుకోవాలనీ, అతడు తమ నగరానికి చెందిన కవి అనీ జియాంగ్యూ వాదన. ఆ నోటీస్ ని అన్లూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ ముందుపెట్టింది. వాళ్ళు న్యాయనిపుణులతో సంప్రదించి, అన్లూ ప్రభుత్వం చేస్తున్న టివి షోలు కాపీ రైటు ఉల్లంఘనకిందకు రావని తేల్చారు. 

ఇక్కడున్నది ఇస్సా

ప్రతి భాషలోనూ కవులకొక వంశావళి ఉంటుంది. అది రక్తసంబంధమ్మీద ఏర్పడే అనుబంధంకాదు, అక్షరసంబంధం. ప్రతి కవీ తనముందొక పూర్వకవిని ఆశయంగా పెట్టుకుంటాడు. అతడి స్థాయికి తనూ చేరాలని తపన పడతాడు, 'మందః కవి యశః ప్రార్థీ' అని కాళిదాసు అనుకున్నట్టు. త

పసుపుపచ్చటిదుమ్ము

సంవత్సరమంతటిలోనూ అత్యంత సుందరభరితమైన కాలమేదంటే, ఫాల్గుణమాసంలో కృష్ణపక్షం రెండువారాలూ అంటాను. వసంత ఋతువు అడుగుపెట్టే ముందు ఆమె మువ్వల చప్పుడులాగా ఈ రోజులంతా గొప్ప సంతోషంతోనూ, అసదృశమైన శోభతోనూ సాక్షాత్కరిస్తాయి.