పుస్తకప్రదర్శన

ప్రతి రోజూ పిల్లలు రకరకాల జానపద, గిరిజన నృత్యాలు చేసారు. వాళ్ళ ఆటలతో, పాటలతో పుస్తక ప్రాంగణం తుళ్ళిపడుతూనే ఉంది. నిన్నటికి కొత్త సంవత్సరం పూర్తిగా ప్రవేశించినట్టనిపించింది!

ఆమె నడిచిన దారి

అటువంటి సాక్షాత్కారంకోసం పడిన తపనలో మాత్రం సాధకులందరి అనుభవం ఒక్కలాంటిదే. అక్కడ ఏ ఒక్క సాధకుడి అనుభవమైనా తక్కిన సాధకులందరికీ ఎంతో కొంత ఊరటనిచ్చేదే, ధైర్యం చెప్పేదే, దారిచూపించేదే.

తేరే బినా జిందగీ..

ఇప్పుడేం చెప్తానంటే, అట్లాంటి యువతీయువకులు మీకు తారసపడితే ఈ పాటల పుస్తకాన్ని వాళ్ళకి కానుక చెయ్యండి అని. అంతేనా? మీరేదన్నా పెళ్ళికి అతిథిగా వెళ్తే ఆ నూతనవధూవరులకి ఈ పుస్తకాన్ని కానుక చెయ్యండి అని.

Exit mobile version
%%footer%%