యుద్ధకాలపు కథకుడు

ఈ మనిషికి మానవసంబంధాల పట్ల ఎంత ఆదరం! మనుషులంటే ఎంత ప్రేమ! పూర్వకాలపు పల్లెల్లో కనవచ్చే నిర్మలమైన , పరమసాత్త్వికమైన ప్రేమానుబంధాలు ఈ కథల్లో అడుగడుగునా కనవస్తున్నాయి.

శక్తిమంతుడైన రచయిత

ఇరవయ్యేళ్ళ కిందటి మాట. నేను అప్పుడే శ్రీశైలం నుండి హైదరాబాదు వచ్చాను. చాలా ఏళ్ళు సాహిత్యానికీ, సాహిత్యబృందాలకీ దూరంగా ఉద్యోగజీవితంలో తలమున్కలుగా గడిపినవాణ్ణి. రాగానే తెలుగు సాహిత్యం గురించి నన్ను నేను అప్ డేట్ చేసుకునే పనిలో పడ్డాను. అందులో ఒక పని వందేళ్ళ తెలుగు కథా ప్రస్థానం నుంచి కొన్ని ప్రతినిథి కథల్ని ఎంపిక చేసి ఒక సంకలనంగా తీసుకురావడం. అందులో పూర్వదశాబ్దాల్లోని కథల గురించీ, కథకుల గురించీ నాకు సమస్య ఎదురుకాలేదుగాని, మరీ ఇటీవలి …

వ్యథార్థ దృశ్యం

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అంటే నా చిన్నప్పడు కొంత వినీ, కొంత చూసీ ఊహించుకున్న మనోహర దృశ్యమొకటి నిన్నమొన్నటిదాకా నా కళ్ళముందు కదలాడుతూ ఉండేది. కాని అది నాకు తెలీకుండానే నెమ్మదిగా కరిగిపోతూ, చివరికి, మూడేళ్ళ కిందట కొల్లేరు వెళ్ళినప్పుడు పూర్తిగా అదృశ్యమైపోయింది. నామిత్రుడు, ప్రభుత్వంలో ఒక ఉన్నతాధికారి, ఆకివీడు మండలంలో ఒక పాఠశాల దత్తత తీసుకుని దాని రూపురేఖలు మార్చేసాడు. ఆ పాఠశాల చూడటానికి రెండేళ్ళ కిందట నన్ను తీసుకువెళ్ళినప్పుడు, పశ్చిమగోదావరి తీరప్రాంతం మొత్తం ఒక …