ప్రతి ఒక్కరిదీ ఒక జయగాథ

నిన్న ఆ సభకి హాజరై తమ అనుభవాల్ని పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ వింటున్నవాళ్ళల్లో ఉత్తేజాన్ని ప్రవహింపచేసారు. వాళ్ళల్లో ప్రతి ఒక్కరిదీ ఒక జయగాథ. తెల్లవారిలేస్తే ద్వేషంతోనూ, ట్రోలింగుతోనూ కుతకుతలాడిపోతుండే మీడియాలోనూ, సోషల్ మీడియాలోనూ కనిపించని కథలు, వినిపించని విజయాలు.

కలియువ మనె

చుట్టూ ఉన్న చీకటిని తిట్టుకుంటూ కూచోడం కంటే ప్రయత్నించి చిన్న దీపాన్నేనా వెలిగించడం మంచిది అనే సూక్తి ఒకటి మనం తరచూ ఉదాహరిస్తూ ఉంటాం. కాని అటువంటి దీపం చిన్నదైనా, దాని కాంతి ఎంత ధారాళంగా ఉండగలదో ఇటువంటి ప్రయత్నాల్నీ, ప్రయోగాల్నీ చూసినప్పుడు మరింత బాగా అర్థమవుతుంది.

మరో గ్రంథాలయ ఉద్యమం

ఒక స్వాతంత్య్రపోరాటానికి ఒక ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ నాయకత్వం వహించలేదు. అది ప్రజలే నడుపుకోవలసిన ఉద్యమం. ఆ మాటే చెప్పాను ఆ రోజు- పుస్తకాల పట్లా, గ్రంథాలయాల పట్లా ఆసక్తి పునరుజ్జీవం కావాలంటే మనం చూడవలసింది ప్రభుత్వం వైపూ, ప్రభుత్వోద్యోగుల వైపూ కాదు, ప్రజలవైపు, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులవైపు అని చెప్పాను.

Exit mobile version
%%footer%%