తెలుగు జర్నలిజం, మాండలికాలు

ఇంకా చిత్రమేమిటంటే దాదాపుగా ప్రతి పత్రికలోనూ ఆయా పత్రికా సంపాదకులు ప్రతి రోజూ రాసే సంపాదకీయాల్లో కనిపించే తెలుగు పూర్తి గ్రాంథికఫక్కీలోనే ఉండటం. ఎంత మంది ఆటోడ్రైవర్లు, హోటలు సర్వర్లు, రైతుకూలీలు, చివరికి వివిధ రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలు తమ సంపాదకీయాలు చదువుతున్నారో తెలుసుకోడానికి ఇప్పటిదాకా ఏ పత్రికాసంపాదకుడూ ప్రయత్నించిన సంగతి నేను వినలేదు.

ఒక ఫీల్డ్ వర్కర్ డైరీ

ప్రజలతో కలిసి పని చేయటంలోని సంతోషం సరే, అలా పని చేయటంలో సంప్రాప్తించే అనుభవాలు ఆమెను ఎంత వివేకవంతురాలు చేశాయో ఈ పుస్తకంలో ప్రతి వ్యాసం సాక్ష్యం ఇస్తోంది. నేను కలగనే భారతదేశాన్ని నిర్మించగల చేతులు ఇటువంటి మనుషులవే అని నాకు మరోసారి నమ్మకం కలిగింది.

4,00,000 ఏళ్ల వెనక్కి

అతడు వాటిని నాలుగు లక్షల ఏళ్ళ కాలానికి సంబంధించినవిగా చెప్తూ ఒక ముఖ్యమైన మాట చెప్పాడు. అదేమంటే పురావస్తు శాస్త్రంలో పురావస్తు అవశేషాల కాల నిర్ధారణ ఎంతో ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అని,  ఆ కాలనిర్ధారణకు అవసరమయ్యే వ్యయాన్ని ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రభుత్వాలు గాని సంస్థలు గాని ముందుకు రాగలినప్పుడే ఆ ప్రాంతం తాలూకు పురాచరిత్ర నలుగురికి మరింతగా తెలిసే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పాడు.

Exit mobile version
%%footer%%