ప్రకృతి తపస్వి

తాను చూస్తున్న దృశ్యానికి ఎటువంటి వ్యాఖ్యానాన్నీ జతపరచకుండా చూసింది చూసినట్టుగా చెప్పాలనే ఆ చిత్రకారుడి నిజాయితీ వల్ల మాత్రమే, ఆ కాలం గడిచిపోయినా, ఆ రష్యా రూపురేఖలు మారిపోయినా, ఆ సౌందర్యం మాత్రం శాశ్వతంగా నిలిచిపోయింది.

వర్షం కురిసిన మైదానాల్లో

నా ఇరవై ఏళ్లప్పుడు నా ‘శరణార్థి’ కథను రాజమండ్రిలో, శరభయ్య గారు ఇలానే చదివి, ఒక్కొక్క వాక్యాన్నే ఎత్తిచూపుతో, ఇట్లానే తన స్పందన పంచుకున్నారు. ఈసారి నా చిత్రలేఖనాలకు అటువంటి స్పందన లభించింది.

మొదటి కట్

ఈ రోజు సంస్కృతి రూరల్ ఆర్ట్ సెంటర్ లో లినోకట్ క్లాసుకి వెళ్ళాను. ప్రసిద్ధ చిత్రకారులు, ఆర్ట్ సెంటర్ మార్గదర్శకులు బొమ్మారెడ్డి అప్పిరెడ్డిగారి పర్యవేక్షణలో మొదటి కట్ పూర్తిచేసాను.

Exit mobile version
%%footer%%