ఎన్నదగ్గ చిత్రకారిణి

చిత్రలేఖనం నేర్చుకోవాలనుకునేవారికి స్టిల్ లైఫ్ చిత్రలేఖనం గొప్ప అభ్యాసం. అందులో తలమునకలయ్యేవారికి అదొక గొప్ప సవాలు. ఆ సవాలును స్వీకరించేవారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అటువంటి అరుదైన చిత్రలేఖకుల కోవలో కిరణ్ కుమారి ముందు వరసలో ఉంటారు.

హిందువులూ, ముస్లిములూ కాదు, మనుషుల కథలు

రూపకం నడుస్తున్నంతసేపూ మనం మనలోకి చూపుసారిస్తాం. మనల్ని మనం ఎన్నో ప్రశ్నలు వేసుకుంటాం, ఏవో జవాబులు చెప్పుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాం. కానీ ఏ ఒక్క జవాబూ తృప్తి కలిగించదు. మనలో ఈ కలవరం కలిగించడమే నాటక బృందం ఉద్దేశ్యమయితే వారు అనుకున్నది సాధించారనే చెప్పాలి.

పాకుడు రాళ్ళు

పాతికేళ్ళుగా ఎదురుచూస్తున్నాను ఇట్లాంటి రోజు కోసం. ఒక నాటకం కోసం ప్రేక్షకులు ఇలా విరగబడే రోజు కోసం.