కుహూరవం

This February was the hottest in India since 1901, the earliest year for which data is available.

The Hindustan Times, 1 March 2023


నా ఎదుట ఉన్న ఫోటోలో
చిన్నప్పటి ముఖాన్ని వెతుక్కున్నట్టు
ఈ మార్చి ఎండలో
ఒకప్పటి వసంతాన్ని పోల్చుకుంటున్నాను.

ఒక కోకిల ఇంకా రాకపోవడానికి
నాతో పాటు సమస్త ప్రపంచం
కారణమని తెలుసుకున్నాక

చెట్లు చిగురించనిలోకంలో
నేనే చిగురించాలని తెలుసుకున్నాను.
కోకిల ఎక్కడుందో పిలవడానికి
నేనే ఒక కుహూరవంగా మారుతున్నాను.

వేడెక్కుతున్న భూమిని
నేనిట్లా చల్లపరచడం మొదలెట్టాక
నా దారిన వన దేవతలు కూడా
నడక మొదలు పెడతారు.

30-3-2023

13 Replies to “కుహూరవం”

 1. ఒక పచ్చని కవిత…వెచ్చని కుహూరవం గా మారిన ఉదయం!
  శుభోదయం…

 2. ‘చెట్లు చిగురించనిలోకంలో
  నేనే చిగురించాలని తెలుసుకున్నాను.’

  చాలా బావుంది సర్. లోలోపలే చిగురించినంత హాయిగా..

 3. అంతే కదండీ ,ఏదైనా ‘నా’ తోనే మొదలవ్వాలి.ఆ నా మొత్తం సమాజం కావడానికి ఎంత కాలం పడుతుందో !

 4. ఇది మీకు సమర్పిస్తున్నాను సర్.
  *అదృశ్య దృశ్యం

  ఎద కనుమలనుండి
  పదాలు ఒకదాని వెనుక ఒకటి
  గొఱ్ఱెదాటుగా సాగుతాయి
  నేను నా కలంతో వాటిని అదిలిస్తుంటా
  మంద ముందుకు సాగుతుంది పచ్చిక బీళ్లలో
  నేను పిల్లనగ్రోవితో కోకిలనవుతా
  ౼తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు

  THE INVISIBLE SIGHT

  Through the ridges of heart
  Words leap like the sheep
  And line up one after another
  With my pen I ride the herd on…
  The herd moves on in meadows
  And with my flute I become a kuckoo
  – Thummuri Rammohan Rao
  Translation: Dr.T.Sharath Babu

 5. ఇది మీకు సమర్పిస్తున్నాను సర్.
  అదృశ్యదృశ్యం

  ఎద కనుమలనుండి
  పదాలు ఒకదాని వెనుక ఒకటి
  గొఱ్ఱెదాటుగా సాగుతాయి
  నేను నా కలంతో వాటిని అదిలిస్తుంటా
  మంద ముందుకు సాగుతుంది పచ్చిక బీళ్లలో
  నేను పిల్లనగ్రోవితో కోకిలనవుతా
  ౼తుమ్మూరి రాంమోహన్ రావు

  THE INVISIBLE SIGHT

  Through the ridges of heart
  Words leap like the sheep
  And line up one after another
  With my pen I ride the herd on…
  The herd moves on in meadows
  And with my flute I become a kuckoo
  – Thummuri Rammohan Rao
  Translation: Dr.T.Sharath Babu

 6. ప్రతి నడక ఒక అడుగు తోనే
  మొదలవుతుంది.. మీ కుహూరవానికి… ప్రతి కోకిల స్పందిస్తుంది!!
  👌👌

Leave a Reply

%d