సహృదయునికి ప్రేమలేఖ

sahrudayunikj

1985-2000 మధ్యకాలంలో వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు రాసిన వివిధ సాహిత్య ప్రశంసాత్మక వ్యాసాల నుంచి ఏరి కూర్చిన వ్యాసాల సంపుటి. ఇందులో సమీక్షలు, ముందుమాటలు, ప్రసంగపాఠాలు, ఉత్తరాలు, వివిధ సాహిత్యమూర్తుల జీవనరేఖా చిత్రణలు ఉన్నాయి. ఈ రచన వెలువరించిన తరువాత, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, సాహిత్యవిమర్శ రంగంలో, కీర్తిపురస్కారంతో రచయితని సత్కరించింది.

ఈ పుస్తకం ప్రస్తుతం ముద్రణలో లేదు. త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s