కోకిల ప్రవేశించే కాలం

Reading Time: < 1 minute

Kokila Title 01 copy

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ఇంతదాకా వెలువరించిన కవితాసంపుటాల్లో నాలుగవది. 2000-2009 మధ్యకాలంలో రాసిన 103 కవితల సంపుటి. ఈ సంపుటానికి 2010 సంవత్సరానికిగాను ఇస్మాయిల్ పురస్కారం లభించింది.

ఈ పుస్తకం చదవాలనుకునే వారు ఈ లింక్ తెరవవచ్చు.

kokila Pravesimche Kalam

Leave a Reply

%d bloggers like this: