కోకిల ప్రవేశించే కాలం

Kokila Title 01 copy

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ఇంతదాకా వెలువరించిన కవితాసంపుటాల్లో నాలుగవది. 2000-2009 మధ్యకాలంలో రాసిన 103 కవితల సంపుటి. ఈ సంపుటానికి 2010 సంవత్సరానికిగాను ఇస్మాయిల్ పురస్కారం లభించింది.

ఈ పుస్తకం చదవాలనుకునే వారు ఈ లింక్ తెరవవచ్చు.

kokila Pravesimche Kalam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s