అరణ్యం

04

పద్ధెనిమిదేళ్ళ వయసులో వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు రాసిన ‘అరణ్యం’ నవలని నండూరి రామ్మోహనరావుగారు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలొ డెయిలీ సీరియల్ గా ప్రచురించారు. 1987 లో నవోదయ రామ్మోహనరావుగారు ప్రచురించిన ఈ నవలకు ప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త శ్రీ ఆర్.ఎస్.సుదర్శనం పరిచయవాక్యాలు రాసారు. ఈ నవల సుప్రసిద్ధ కవయిత్రి సావిత్రిగారికి అంకితం.

ఈ పుస్తకం ప్రస్తుతం ముద్రణలో లేదు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s