మోహనరాగం: సౌందర్యలహరి

sri1

శంకరుల సౌందర్యలహరి ఒక తాంత్రిక కవిత, మాంత్రిక కవిత, మార్మిక కవిత, అన్నీను. ఎందుకో వివరిస్తున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం’మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

Leave a Reply

%d bloggers like this: