మోహనరాగం: సూఫీ తత్త్వం

మోహనరాగం ప్రసంగపరంపరలో భాగంగా సూఫీ తత్త్వాన్ని వివరిస్తూ 2007 లో వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

https://chinaveerabhadrudu.in/wp-content/uploads/2018/09/sufi.mp3?_=1

Leave a ReplyCancel reply

Exit mobile version
%%footer%%