మోహనరాగం: సరస్వతీపుత్రుడు

p1

నేనెప్పుడైనా ఎవరిపట్లనయినా అసూయ చెందానంటే అది సరస్వతీ పుత్రులు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల పట్లనే అంటున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

2 Replies to “మోహనరాగం: సరస్వతీపుత్రుడు”

  1. అయ్య అద్భుత సాహితీ మూర్తిమత్వం…మీ మాటల్లో శబ్దాకృతి దాల్చింది…. ధన్యవాదాలు వాడ్రేవు
    వీరభద్రుడు గారూ!!!

    Like

  2. హిమాలయ పర్వతాన్ని మీ వేలుకొనతో చూపించానన్నారు.పర్వతసమీపానికి వెళ్లి మేము చూసినా స్థూలస్వరూపం మాత్రమే మాకంటికి అందేది.ఎంతో చక్కని పరిచయాన్ని చేశారు. ధన్యవాదాలు

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s