మోహనరాగం: సరస్వతీపుత్రుడు

Reading Time: < 1 minute

p1

నేనెప్పుడైనా ఎవరిపట్లనయినా అసూయ చెందానంటే అది సరస్వతీ పుత్రులు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల పట్లనే అంటున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

2 Replies to “మోహనరాగం: సరస్వతీపుత్రుడు”

  1. అయ్య అద్భుత సాహితీ మూర్తిమత్వం…మీ మాటల్లో శబ్దాకృతి దాల్చింది…. ధన్యవాదాలు వాడ్రేవు
    వీరభద్రుడు గారూ!!!

  2. హిమాలయ పర్వతాన్ని మీ వేలుకొనతో చూపించానన్నారు.పర్వతసమీపానికి వెళ్లి మేము చూసినా స్థూలస్వరూపం మాత్రమే మాకంటికి అందేది.ఎంతో చక్కని పరిచయాన్ని చేశారు. ధన్యవాదాలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: