మోహనరాగం: శిశిరఋతువు

buson samidare

శిశిరవసంతాల మధ్యవచ్చే విచిత్రమధురమైన మార్పు ని పట్టుకున్నాడు బాలగంగాధర తిలక్. కవిత్వంలో శిశిరఋతువును వర్ణిస్తూ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

https://chinaveerabhadrudu.in/wp-content/uploads/2018/08/sisiram.mp3?_=1

Drawing: Yosa Buson

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version
%%footer%%