మోహనరాగం: శివతత్త్వం

shiva2

ఆయన్ను అందరికన్నా ముందు పల్లెపడుచులూ, గోపాలకులూ చూసారంటుంది యజుర్వేదం రుద్రాధ్యాయం మొదలుపెడుతూ. బ్రహ్మకీ, విష్ణువుకీ కూడా అంతుపట్టని ఆ శివతత్త్వమేమిటో వివరిస్తున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం’మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

One Reply to “మోహనరాగం: శివతత్త్వం”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s