మోహనరాగం: శివతత్త్వం

shiva2

ఆయన్ను అందరికన్నా ముందు పల్లెపడుచులూ, గోపాలకులూ చూసారంటుంది యజుర్వేదం రుద్రాధ్యాయం మొదలుపెడుతూ. బ్రహ్మకీ, విష్ణువుకీ కూడా అంతుపట్టని ఆ శివతత్త్వమేమిటో వివరిస్తున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం’మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

One Reply to “మోహనరాగం: శివతత్త్వం”

  1. శతసహస్ర వందనాలు. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

%d bloggers like this: