మోహనరాగం: విద్య

vidya1

మనకి కావలసింది మనుషుల్ని రూపొందించే విద్య అంటున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

arrow

Sculpture: August Rodin

Leave a Reply

%d bloggers like this: