మోహనరాగం: రూమీ కవిత

Reading Time: < 1 minute

rumi1

రాజకీయ అమెరికా రాజకీయ ఆఫ్గనిస్తాన్ మీద బాంబులు కురిపిస్తే, సాంస్కృతిక ఆఫ్గనిస్తాన్ సాంస్కృతిక అమెరికా మీద పూలవాన కురిపించింది. ఏ విధంగానో వివరిస్తున్నారు రూమీ పైన వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ‘మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

One Reply to “మోహనరాగం: రూమీ కవిత”

  1. It’s like a Shukracharya and Kachape story, Sir.. We want Stoicism(Marcus Aurelius Meditation) in your voice… Thanks to your service🙏

Leave a Reply

%d bloggers like this: