మోహనరాగం: తిరుప్పావై

andal

నెలకు నాలుగు వానలు కురవాలనీ, ఆ నీళ్ళల్లో మీనాలు నిలువెత్తున ఎగిరి పడాలనీ, పాడిపంటలు పొంగిపొర్లే దేశంలో తాము భగవంతుడితో కలిసి విందు ఆరగించాలనీ కోరుకున్న ఒక అద్వితీయ శుభాకాంక్ష తిరుప్పావై. ఆండాళ్ కవిత్వ విశిష్ఠతను వివరిస్తున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం’మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

arrow

Drawing: Amruthapurna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s