మోహనరాగం: కందుకూరి

kandukuri

ఆధునిక తెలుగు వైతాళికుడు, సంస్కర్త, గద్యతిక్కన కందుకూరి వీరేశలింగం జీవిత కాల కృషి గురించి ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d