మోహనరాగం: ఉపనిషత్తులు

Reading Time: < 1 minute

upa1

ఈ జీవితంలో మనిషి కోరుకోవలసినవి అభయం, ఆనందం, అమృతం అంటున్నాయి ఉపనిషత్తులు అని అంటున్నారు వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో కోసం’మోహనరాగం’ పేరిట 2007 లో చేసిన ప్రసంగంలో.

arrow

Painting: Bireswar Sen

One Reply to “మోహనరాగం: ఉపనిషత్తులు”

Leave a Reply

%d bloggers like this: