మోహనరాగం: నవలాప్రక్రియ

 

miro

ఒకప్పుడు ఇతిహాసాలు పోషించిన పాత్ర ఆధునిక కాలంలో నవల పోషిస్తుంది అంటారు విమర్శకులు. ఆ నేపథ్యంలో తెలుగు నవల గురించి ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: John Miro, 1933

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: