భావన: రవీంద్రవాణి

r1

ఆకాశవాణి, హైదారాబాదు కేంద్రం వారి సుప్రభాత ‘భావన’ కోసం రవీంద్రుడి భావుకత మీద వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Ravindranath Tagore

2 Replies to “భావన: రవీంద్రవాణి”

  1. అక్షరాల,పదాల,ప్రసంగాల లోకములో విహారం.ధన్యవాదాలు వీరభద్రుడు గారు

Leave a Reply

%d