భావన: రవీంద్రవాణి

r1

ఆకాశవాణి, హైదారాబాదు కేంద్రం వారి సుప్రభాత ‘భావన’ కోసం రవీంద్రుడి భావుకత మీద వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Ravindranath Tagore

2 Replies to “భావన: రవీంద్రవాణి”

  1. అక్షరాల,పదాల,ప్రసంగాల లోకములో విహారం.ధన్యవాదాలు వీరభద్రుడు గారు

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s