భావన: కృష్ణమూర్తి

a6

సుప్రసిద్ధ చింతనాశీలి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి ఆలోచనలను స్మరిస్తూ ఆకాశవాణి, హైదరాబాదు కేంద్రం వారి సుప్రభాత భావన కోసం వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: