బుచ్చిబాబు

Reading Time: < 1 minute

a3

ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో అగ్రగణ్యులైన రచయితల్లో ఒకరైన బుచ్చిబాబు అంతరంగ కథనం నుంచి కొన్ని ఆలోచనలను పంచుకుంటూ ఆయన సాహిత్యదృక్పథాన్ని వివరిస్తూ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ఆకాశవాణి, హైదరాబాదు వారికోసం చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Sivaraju Subbalakshmi

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: