బుచ్చిబాబు

a3

ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో అగ్రగణ్యులైన రచయితల్లో ఒకరైన బుచ్చిబాబు అంతరంగ కథనం నుంచి కొన్ని ఆలోచనలను పంచుకుంటూ ఆయన సాహిత్యదృక్పథాన్ని వివరిస్తూ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ఆకాశవాణి, హైదరాబాదు వారికోసం చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Sivaraju Subbalakshmi

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s