మోహనరాగం: పోస్టు చెయ్యని ఉత్తరాలు

Reading Time: < 1 minute

G2

ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో తాత్త్విక ధోరణులకు తలుపులు తెరిచిన వాడు త్రిపురనేని గోపీచంద్. ఆయన రాసిన పోస్టు చెయ్యని ఉత్తరాలను వివరిస్తూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: