మోహనరాగం: గురజాడ అప్పారావు

Reading Time: < 1 minute

gurajada

గురజాడ కవిత్వం, నాటకాలు, కథలు, వ్యాసాలు, కాలం కన్నా ముందు మేల్కొని జాతిని మేల్కొల్పిన ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి 2007 లో ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: