మోహనరాగం: గురజాడ అప్పారావు

gurajada

గురజాడ కవిత్వం, నాటకాలు, కథలు, వ్యాసాలు, కాలం కన్నా ముందు మేల్కొని జాతిని మేల్కొల్పిన ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి 2007 లో ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s