మోహనరాగం: గాంధీజీ భక్తితత్త్వం

apr08-lead-darj-dandi

గాంధీజీ కవిత్వం అనువదించాడా? అవును. యెరవాడ జైల్లో ఉన్నప్పుడు భారతీయ భక్తికవుల నుంచి ఆయన చేసిన అనువాదాల్ని వివరిస్తూ ‘మోహనరాగం’ పేరిట వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు 2007 లో చేసిన ప్రసంగం.

arrow

Painting: Nandlal Bose

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: