ప్రత్యూష పవనాలు

Reading Time: < 1 minute

07

ప్రత్యూషపవనంలాగా కొత్త ఆలోచనల్ని, కొత్త జీవితేచ్ఛని కలిగించడం కోసం వివిధ తత్త్వవేత్తల రచనలనుంచి ఎంపికచేసి అనువదించిన వ్యాసగుచ్ఛం ఈ ‘ప్రత్యూష పవనాలు’. 1996 లో ఎమెస్కో ప్రచురించిన ఈ పుస్తకం ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: